Erfa-grupper
 

 
     
 

"En erfa-gruppe er en mindre gruppering, hvori erhvervsfolk samles omkring en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling."

 
     
  I Thisted-kredsen er knap 50 gravere tilknyttet en erfa-gruppe.
Her mødes man f.eks. 3-4 gange om året på skift hos medlemmerne af gruppen til en kop kaffe, en snak, går rundt og ser på kirken og kirkegården, udveksler erfaringer, mm.
Nogle steder tager man på udflugter, samles til julefrokoster, fødselsdage, osv.

Det er en erfaring at mange oplever at de, via deres gruppe, får styrket deres faglighed og får opbygget nogle tættere personlige forhold til kollegaer.

Ønsker du at komme med i én af de nuværende 7 erfa-grupper kan du tage kontakt til én fra bestyrelsen.
Hvis der ikke er plads i én af de nuværende, kan der være grundlag for at oprette nogle nye. Det er også vigtig at man ikke er for mange i gruppen.

 
     
 

 
     
  Erfa-gruppe 1:
     Bejstrup, Kettrup, Lild, Øland, Vejerslev & Vesløs kirker
 
     
  Erfa-gruppe 2:
     Erslev, Frøslev/Mollerup/Outrup, Hundborg/Jannerup, Lødderup, Tæbring, Dragstrup, Alsted/Sdr. Dråby & Ljørslev kirker
 
     
  Erfa-gruppe 3:
     Bedsted, Boddum, Hvidbjerg V.AA., Jegindø, Lodbjerg/Ørum & Sønderhå/Hørsted kirker
 
     
  Erfa-gruppe 4:
     Hansted, Hundstrup, Klitmøller, Ræhr, Vigsø & Østerild kirker
 
     
  Erfa-gruppe 5:
     Flade, Gettrup, Heltborg, Hvidbjerg M., Karby, Tilsted, Sejerslev & Solbjerg kirker
 
     
  Erfa-gruppe 6:
     Arup, Sjørring, Skjoldborg, Sundby, Ørding & Rakkeby kirker
 
     
  Erfa-gruppe 7:
     Agger, Harring, Nors, Nørhå, V. Assels & V. Vandet kirker